آگهی استخدام فروشنده جهت کار در پوشاک زنانه در مجتمع بوستان پونک

استخدام فروشنده جهت کار در پوشاک زنانه در مجتمع بوستان پونک

1397-09-13

استخدام فروشنده جهت کار در پوشاک زنانه در مجتمع معتبر بوستان پونک با حقوق و مزایا مناسب در متقاضیان برای کسب اطلاعات تکمیلی با ما تماس بگیرید.

استخدام فروشنده جهت کار در پوشاک زنانه در مجتمع معتبر بوستان پونک با حقوق و مزایا مناسب در متقاضیان برای کسب اطلاعات تکمیلی با ما تماس بگیرید.

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی