آگهی استخدام آشپز فست فود

استخدام آشپز فست فود

1397-09-14

استخدام آشپز مسلط به غذاهای فست فودی و متعهد به کار جهت همکاری در فست فود شیفت شب بدون امکانات محل خواب و حقوق مناسب

استخدام آشپز مسلط به غذاهای فست فودی و متعهد به کار جهت همکاری در فست فود شیفت شب بدون امکانات محل خواب و حقوق مناسب

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی