آگهی استخدام کارشناس فروش در زمینه ساختمان و مسکن

استخدام کارشناس فروش در زمینه ساختمان و مسکن

1397-09-12

استخدام کارشناس فروش در زمینه ساختمان و مسکن به منظور خرید و فروش املاک خاص در مناطق ۱ و ۳ و ۴ تهران

استخدام کارشناس فروش در زمینه ساختمان و مسکن به منظور خرید و فروش املاک خاص در مناطق ۱ و ۳ و ۴ تهران

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی