آگهی استخدام ساندویچ زن در فست فود کاپاریس

استخدام ساندویچ زن در فست فود کاپاریس

1397-09-12

استخدام ساندویچ زن فعال جهت آماده سازی ساندویچ در فست فود کاپاریس همراه با مکان خواب و وعده غذایی روزانه

استخدام ساندویچ زن فعال جهت آماده سازی ساندویچ در فست فود کاپاریس همراه با مکان خواب و وعده غذایی روزانه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی