آگهی استخدام فروشنده جهت کاردر لوازم فروشی اتومبیل خصوصی

استخدام فروشنده جهت کاردر لوازم فروشی اتومبیل خصوصی

1397-09-12

استخدام فروشنده جهت کاردر لوازم فروشی اتومبیل خصوصی با روابط عمومی بالا وخوش اخلاق باشرایط کاری ذیل از علاقه مندان دعوت به همکاری می گردد. ساعت کاری 8 تا 7 شب حقوق از800 تا 1200

استخدام فروشنده جهت کاردر لوازم فروشی اتومبیل خصوصی با روابط عمومی بالا وخوش اخلاق باشرایط کاری ذیل از علاقه مندان دعوت به همکاری می گردد. ساعت کاری 8 تا 7 شب حقوق از800 تا 1200

تهران پاکدشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی