آگهی استخدام خدمه خانم برای سرویس و نظافت

استخدام خدمه خانم برای سرویس و نظافت

1397-09-12

استخدام خدمه خانم برای سرویس و نظافت

استخدام خدمه خانم برای سرویس و نظافت

کرج اختر آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی