آگهی استخدام راننده جرثقیل

استخدام راننده جرثقیل

1397-09-12

استخدام یک نفر راننده جرثقیل با سابقه کاری ساکن بندرعباس با درآمد بالا

استخدام یک نفر راننده جرثقیل با سابقه کاری ساکن بندرعباس با درآمد بالا

بندرعباس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی