آگهی استخدام پیک موتوری جهت تهیه غذا

استخدام پیک موتوری جهت تهیه غذا

1397-09-14

استخدام پیک موتوری جهت همکاری در تهیه غذای طعم برتر با درآمد خوب و پورسانت (افرادی که تمایل به همکاری دراند در ساعات کاری(11:45 الی 16 ،19 الی 22:30)

استخدام پیک موتوری جهت همکاری در تهیه غذای طعم برتر با درآمد خوب و پورسانت (افرادی که تمایل به همکاری دراند در ساعات کاری(11:45 الی 16 ،19 الی 22:30)

قم هنرستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی