آگهی استخدام منشی برای شرکت فنی مهندسی

استخدام منشی برای شرکت فنی مهندسی

1397-09-13

استخدام منشی برای شرکت فنی مهندسی به صورت پاره وقت در محدوده شهرک غرب

استخدام منشی برای شرکت فنی مهندسی به صورت پاره وقت در محدوده شهرک غرب

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی