آگهی استخدام منشی فروش

استخدام منشی فروش

1397-09-13

استخدام منشی فروش با ساعت کار 8 الی 17 به همراه بیمه و حقوق وزارت کار

استخدام منشی فروش با ساعت کار 8 الی 17 به همراه بیمه و حقوق وزارت کار

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی