آگهی استخدام منشی

استخدام منشی

1397-09-13

استخدام منشی در شرکتی معتبر با ظاهر آراسته و شیک و حقوق مکفی

استخدام منشی در شرکتی معتبر با ظاهر آراسته و شیک و حقوق مکفی

تهران جنت آباد جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی