آگهی استخدام خانم و آقا جهت کار در نمایندگی سامسونگ

استخدام خانم و آقا جهت کار در نمایندگی سامسونگ

1397-07-21

استخدام خانم و آقا جهت فروش موبایل کار در نمایندگی سامسونگ همراه با بیمه

استخدام خانم و آقا جهت فروش موبایل کار در نمایندگی سامسونگ همراه با بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی