آگهی استخدام فروشنده برای کار در فروشگاه لباس مردانه

استخدام فروشنده برای کار در فروشگاه لباس مردانه

1397-09-13

استخدام فروشنده برای کار در فروشگاه لباس مردانه در میدان خراسان باروابط عمومی بالا ساعات کاری ایام هفته به شرح ذیل از علاقه مندان نیرو می پذیرد.

استخدام فروشنده برای کار در فروشگاه لباس مردانه در میدان خراسان باروابط عمومی بالا ساعات کاری ایام هفته به شرح ذیل از علاقه مندان نیرو می پذیرد.

تهران کوی هفده شهریور

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی