آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری و پست

استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری و پست

1397-09-13

استخدام تعداد 30 نفر همکار موتورسوار جهت کار در پیک موتوری و پست برای پخش مرسوله های پستی با حقوق بسیار خوب

استخدام تعداد 30 نفر همکار موتورسوار جهت کار در پیک موتوری و پست برای پخش مرسوله های پستی با حقوق بسیار خوب

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی