آگهی استخدام فروشنده جهت کیف و کفش در مغازه معتبر

استخدام فروشنده جهت کیف و کفش در مغازه معتبر

1397-09-11

استخدام فروشنده جهت کیف و کفش در مغازه معتبر در محدوده پونک از واجدین شرایط با مزایای مناسب دعوت به همکاری می نماید.

استخدام فروشنده جهت کیف و کفش در مغازه معتبر در محدوده پونک از واجدین شرایط با مزایای مناسب دعوت به همکاری می نماید.

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی