آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-09-13

استخدام منشی خانم جهت کار در استدیو عکاسی با حقوق 1م تومان در محیطی مناسب

استخدام منشی خانم جهت کار در استدیو عکاسی با حقوق 1م تومان در محیطی مناسب

تهران شهران شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی