آگهی استخدام تعدای کارگر ساده

استخدام تعدای کارگر ساده

1397-07-22

استخدام تعدای کارگر ساده جهت کار در کارواش _( در محل ) با حقوق و مزایا + بیمه

استخدام تعدای کارگر ساده جهت کار در کارواش _( در محل ) با حقوق و مزایا + بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی