آگهی استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

1397-09-13

استخدام کارمند اداری خانم در محیطی اداری با بیمه و حقوق توافقی زیر 30 سال

استخدام کارمند اداری خانم در محیطی اداری با بیمه و حقوق توافقی زیر 30 سال

تهران جنت آباد جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی