آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-09-13

استخدام منشی خانم جهت انجام امور اداری با حقوق 1.200م تومان جهت شیفت عصر

استخدام منشی خانم جهت انجام امور اداری با حقوق 1.200م تومان جهت شیفت عصر

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی