آگهی استخدام راننده با وانت مسقف

استخدام راننده با وانت مسقف

1397-09-13

استخدام راننده جوان با وانت مسقف با درآمدی خوب (تسلط کامل به مناطق مرکزی و غربی اولویت با افرادی که دارای طرح ترافیک هستند.)

استخدام راننده جوان با وانت مسقف با درآمدی خوب (تسلط کامل به مناطق مرکزی و غربی اولویت با افرادی که دارای طرح ترافیک هستند.)

تهران تهرانسر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی