آگهی استخدام ظرفشور برای رستوران

استخدام ظرفشور برای رستوران

1397-09-13

استخدام ظرفشور برای رستوران با جای خواب و نهار و شام و صبحانه

استخدام ظرفشور برای رستوران با جای خواب و نهار و شام و صبحانه

تهران شمس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی