آگهی استخدام نگهبان جهت واحد مسکونی

استخدام نگهبان جهت واحد مسکونی

1397-09-12

استخدام نگهبان جهت واحد مسکونی با بیمه و جای خواب

استخدام نگهبان جهت واحد مسکونی با بیمه و جای خواب

تهران چیذر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی