آگهی استخدام خدمه خانم برای امور منزل به مدت ۳ ماه

استخدام خدمه خانم برای امور منزل به مدت ۳ ماه

1397-09-12

استخدام خدمه خانم برای امور منزل به مدت ۳ ماه آشنا با زبان انگلیسی و عربی

استخدام خدمه خانم برای امور منزل به مدت ۳ ماه آشنا با زبان انگلیسی و عربی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی