آگهی استخدام کارگر آقا برای شرکت خدماتی

استخدام کارگر آقا برای شرکت خدماتی

1397-09-13

استخدام کارگر آقا برای شرکت خدماتی با اسکان

استخدام کارگر آقا برای شرکت خدماتی با اسکان

تهران شهرک شهید کلاهدوز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی