آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-09-12

استخدام منشی خانم جهت انجام امور دفتری در محیطی اداری

استخدام منشی خانم جهت انجام امور دفتری در محیطی اداری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی