آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-09-12

استخدام منشی خانم با مدرک کارشناسی IT در محیطی اداری

استخدام منشی خانم با مدرک کارشناسی IT در محیطی اداری

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی