آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-09-12

استخدام منشی خانم به صورت پاره وقت در محدوده جی در محیطی اداری

استخدام منشی خانم به صورت پاره وقت در محدوده جی در محیطی اداری

تهران سی متری جی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی