آگهی استخدام منشی خانم در دفتر فروش خودرو

استخدام منشی خانم در دفتر فروش خودرو

1397-09-12

استخدام منشی خانم در دفتر فروش خودرو با حقوق 1 م تومان و پورسانت در محیطی اداری

استخدام منشی خانم در دفتر فروش خودرو با حقوق 1 م تومان و پورسانت در محیطی اداری

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی