آگهی استخدام نظافتچی خانم برای نظافت منازل و راه پله

استخدام نظافتچی خانم برای نظافت منازل و راه پله

1397-09-12

استخدام نظافتچی خانم برای نظافت منازل و راه پله

استخدام نظافتچی خانم برای نظافت منازل و راه پله

تبریز شتربان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی