آگهی استخدام خدمتکار خانم برای کارهای منزل

استخدام خدمتکار خانم برای کارهای منزل

1397-09-12

استخدام خدمتکار خانم مجرد و جوان برای کارهای منزل

استخدام خدمتکار خانم مجرد و جوان برای کارهای منزل

کرج مهرشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی