آگهی استخدام اردو زن ماهر

استخدام اردو زن ماهر

1397-09-12

استخدام اردوزن و سالاد زن ماهر و با سلیقه جهت همکاری در رستوران همراه با امکانات محل خواب حوالی پونک

استخدام اردوزن و سالاد زن ماهر و با سلیقه جهت همکاری در رستوران همراه با امکانات محل خواب حوالی پونک

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی