آگهی استخدام کارگر کارواش با جای خواب

استخدام کارگر کارواش با جای خواب

1397-09-11

استخدام کارگر کارواش با جای خواب وحقوق

استخدام کارگر کارواش با جای خواب وحقوق

کرج باغستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی