آگهی استخدام کارمند فروش خانم و آقا

استخدام کارمند فروش خانم و آقا

1397-09-11

استخدام کارمند فروش خانم و آقا مسئولیت پذیر و آموزش پذیر جهت پیشرفت کاری در فروشگاه حوالی شهرک گلستان

استخدام کارمند فروش خانم و آقا مسئولیت پذیر و آموزش پذیر جهت پیشرفت کاری در فروشگاه حوالی شهرک گلستان

تهران شهرک گلستان غربی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی