آگهی استخدام پیک موتوری در کترینگ

استخدام پیک موتوری در کترینگ

1397-09-11

استخدام پیک موتوری خوش برخورد با ظاهری آراسته و مرتب آشنا به منطقه جهت همکاری بصورت تمام وقت و نیمه وقت در کترینگ حوالی طالقانی همراه با وعده غذایی روزانه

استخدام پیک موتوری خوش برخورد با ظاهری آراسته و مرتب آشنا به منطقه جهت همکاری بصورت تمام وقت و نیمه وقت در کترینگ حوالی طالقانی همراه با وعده غذایی روزانه

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی