آگهی استخدام خیاط بیرون بر

استخدام خیاط بیرون بر

1397-07-22

استخدام خیاط بیرون بر جهت دوخت پالتو و بارانی

استخدام خیاط بیرون بر جهت دوخت پالتو و بارانی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی