آگهی استخدام سالن کار با تجربه

استخدام سالن کار با تجربه

1397-09-11

استخدام سالن کار با تجربه و خوش برخورد با ظاهری مرتب جهت همکاری در کبابی حوالی منطقه ونک

استخدام سالن کار با تجربه و خوش برخورد با ظاهری مرتب جهت همکاری در کبابی حوالی منطقه ونک

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی