آگهی استخدام فروشنده جهت فروشندگی شال و روسری در پاساژ بزرگ رضا

استخدام فروشنده جهت فروشندگی شال و روسری در پاساژ بزرگ رضا

1397-09-11

استخدام فروشنده جهت فروشندگی شال و روسری در پاساژ بزرگ رضا متقاضیان برای همکاری وهماهنگی الزاما با شماره ذیل تماس بگیرید. ش تماس: 09123162820

استخدام فروشنده جهت فروشندگی شال و روسری در پاساژ بزرگ رضا متقاضیان برای همکاری وهماهنگی الزاما با شماره ذیل تماس بگیرید. ش تماس: 09123162820

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی