آگهی استخدام منشی خانم مسلط به تایپ و کامپیوتر در تهران

استخدام منشی خانم مسلط به تایپ و کامپیوتر در تهران

1397-07-22

استخدام منشی خانم مسلط به تایپ و کامپیوتر و اشنا به زبان انگلیسی و امور دفتری در تهران نیازمندیم

استخدام منشی خانم مسلط به تایپ و کامپیوتر و اشنا به زبان انگلیسی و امور دفتری در تهران نیازمندیم

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی