آگهی استخدام منشی خانم در صنایع چاپ و بسته بندی گاموت

استخدام منشی خانم در صنایع چاپ و بسته بندی گاموت

1397-09-12

استخدام منشی خانم در صنایع چاپ و بسته بندی گاموت با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در صنایع چاپ و بسته بندی گاموت با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی