آگهی استخدام منشی خانم در شرکت تولیدی

استخدام منشی خانم در شرکت تولیدی

1397-09-12

استخدام منشی خانم در شرکت تولیدی با حقوق مکفی در محدوده یافت آباد

استخدام منشی خانم در شرکت تولیدی با حقوق مکفی در محدوده یافت آباد

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی