آگهی استخدام منشی خانم در مجموعه تولیدی کابینت

استخدام منشی خانم در مجموعه تولیدی کابینت

1397-09-12

استخدام منشی خانم در مجموعه تولیدی کابینت با ساعت کار 9 الی 18 در محدوده شهر زیبا

استخدام منشی خانم در مجموعه تولیدی کابینت با ساعت کار 9 الی 18 در محدوده شهر زیبا

تهران شهر زیبا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی