آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس

1397-09-10

استخدام 50 نفر راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس با درآمد بسیار خوب و زنگ خور عالی (این آژانس با شرکتهای نیروگاهی هم قرار داد دارد ، پژو و سمند و تیبا در اولویت هستند)

استخدام 50 نفر راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس با درآمد بسیار خوب و زنگ خور عالی (این آژانس با شرکتهای نیروگاهی هم قرار داد دارد ، پژو و سمند و تیبا در اولویت هستند)

کرج منظریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی