آگهی استخدام مربی خیاطی در آموزشگاه

استخدام مربی خیاطی در آموزشگاه

1397-09-10

استخدام مربی خیاطی در آموزشگاه دارای کارت مربیگری و سابقه تدریس

استخدام مربی خیاطی در آموزشگاه دارای کارت مربیگری و سابقه تدریس

تهران فاطمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی