آگهی استخدام کارمند فروش توانمند در مذاکره و اشنا به برق

استخدام کارمند فروش توانمند در مذاکره و اشنا به برق

1397-07-09

استخدام کارمند فروش توانمند در مذاکره و اشنا به برق و اموزش دیده در یک شرکت در تهران نیازمندیم

استخدام کارمند فروش توانمند در مذاکره و اشنا به برق و اموزش دیده در یک شرکت در تهران نیازمندیم

تهران شاد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی