آگهی استخدام راننده با اتومبیل در تاکسی تلفنی نور

استخدام راننده با اتومبیل در تاکسی تلفنی نور

1397-09-10

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل در تاکسی تلفنی نور با درآمدی خوب و محیطی دوستانه و صمیمی (استخدام یک نفر منشی در تاکسی تلفنی نور )

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل در تاکسی تلفنی نور با درآمدی خوب و محیطی دوستانه و صمیمی (استخدام یک نفر منشی در تاکسی تلفنی نور )

شیراز باهنر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی