آگهی استخدام فروشنده جهت کار در مغازه عروسک فروشی

استخدام فروشنده جهت کار در مغازه عروسک فروشی

1397-09-10

استخدام فروشنده جهت کار در مغازه عروسک فروشی محدوده بلوار ۲۲ بهمن در صورت تمایل با ماتماس بگیرید.

استخدام فروشنده جهت کار در مغازه عروسک فروشی محدوده بلوار ۲۲ بهمن در صورت تمایل با ماتماس بگیرید.

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی