آگهی استخدام بازارياب جهت کار در شرکت معتبر و فعال بازرگانی

استخدام بازارياب جهت کار در شرکت معتبر و فعال بازرگانی

1397-09-10

استخدام بازارياب جهت کار در شرکت معتبر و فعال بازرگانی متقاضیان گرامی رزومه خود را به همراه یک عدد عکس به شماره یادشده واتس آپ نمایند.

استخدام بازارياب جهت کار در شرکت معتبر و فعال بازرگانی متقاضیان گرامی رزومه خود را به همراه یک عدد عکس به شماره یادشده واتس آپ نمایند.

اهواز امانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی