آگهی استخدام فروشنده جهت فعالیت در فروشگاه پوشاک کودک و بانوان

استخدام فروشنده جهت فعالیت در فروشگاه پوشاک کودک و بانوان

1397-09-10

استخدام فروشنده جهت فعالیت در فروشگاه پوشاک کودک و بانوان علاقه مندان برای همکاری و آشنایی بیشتر با ما تماس برقرار نمایید.

استخدام فروشنده جهت فعالیت در فروشگاه پوشاک کودک و بانوان علاقه مندان برای همکاری و آشنایی بیشتر با ما تماس برقرار نمایید.

اهواز زیتون کارمندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی