آگهی استخدام نظافتچی آقا

استخدام نظافتچی آقا

1397-09-10

استخدام نظافتچی آقا حداقل ۳۰ سال

استخدام نظافتچی آقا حداقل ۳۰ سال

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی