آگهی استخدام زوج سرایدار برای کارخانه

استخدام زوج سرایدار برای کارخانه

1397-09-10

استخدام زوج سرایدار برای کارخانه با بیمه و اسکان

استخدام زوج سرایدار برای کارخانه با بیمه و اسکان

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی